Triduum Paschalne

1. Agnus Dei – M. W. Smith
2. Będę Śpiewał Tobie – J. Sylulski
3. Bóg Jest Miłością - Taize
4. Być Bliżej Ciebie Chce
5. Chlebie Najcichszy – W. Jędrzejewski
6. Chleb Niebiański (Hymn Etiopski) – M. Starowieyski, J. Gałuszka
7. Chrystus Pan Karmi Nas- J. Gelineau, K. Krzemiń
8. Chwal Duszo Moja Pana
9. Chwalcie Pana Niebios
10. Cieszę Się - TGD
11. Dziękujemy Ci Ojcze Nasz- ks. K. Pasior, H. Kowal
12. Gdzie Miłość Wzajemna I Dobroć – J. Dziurzyński, A. Poziorsk
13. Idźcie Na Cały Świat – D. Kusz, S. Ziemiański
14. Ja Wiem W Kogo Ja Wierze
15. Jak Miłe Przybytki- R. Rak
16. Jam Jest Chleb Życia- S. S. Toolan
17. Jezu, Miłości Twej- ks.F. Walczyński, P. Pałka
18. Kantyk Mojżesza- G. Desrochers, J. Gałuszka
19. Kiedy Razem Się Schodzimy – I. Pawlak, A. Krocz
20. Litania Do Wszystkich Świętych
21. Ludu Kapłański- ks. L. Deiss, P. Bębenek
22. Ludu Mój Ludu – M. Pospieszalski
23. Na Ofiarowanie- P. Pałka
24. Nie Lękajcie Się- P. Pałka
25. Nie Umiem Dziękować Ci Panie
26. Niech Święto Radosne (Sekwencja Wielkanocna)
27. Oto Są Baranki Młode- J. Gałuszka
28. Pan Blisko Jest - Taize
29. Pan Jest Mocą - Taize
30. Przychodzisz Panie Mimo Drzwi Zamkniętych- E. Drożniewicz, L. Twardowski
31. Przyjdź Panie Jezu- P. Bębenek
32. Przyjdź z Pokłonem
33. Psalm 148- P. Bębenek
34. Radosna Światłości- ks. W. Danielski, A. Gouzes, A. Bujanowski
35. Radośnie Panu Hymn Śpiewajmy- ks.I Pawlak, M. Szymborska
36. Radujmy Się, Weselmy Się, Zmartwychwstał Pan- P. Pałka
37. Skosztujcie I Zobaczcie- P. Bębenek
38. Stworzenie Świata
39. Tak Bowiem Bóg- P. Pałka
40. To Przykazanie
41. Tobie Chór Aniołów
42. Tylko W Twoim Miłosierdziu- P. Bębenek
43. Witaj Pokarmie- P. Bębenek
44. Wszystkie Moje Troski I Kłopoty
45. Zbawca On Porusza Góry
46. Zbliżam Się W Pokorze- P. Bębenek
47. Zgromadzeni Na Modlitwie – W. Radziejewski
48. Zmartwychwstały Pan