Pieśni do Ducha Świętego

1. Duch Święty Niech – P. Kleszcz
2. Duchu Święty Tchnienie Ojca - Deus Meus, E. Stanisławska
3. Duchu Święty Ogarnij mnie – P. Koralewicz, M. Pospieszalski
4. Duchu Święty Przyjdź, Niech Wiara Zagości
5. Duchu Święty Wołam Przyjdź – E. Szymczykowska
6. Jak Ożywczy Deszcz – S. Butenko
7. Niechaj Zstąpi Duch Twój
8. Wzywam Cię